E: info@mastrailertanker.com | T: +90 507 214 46 86

ADR’li Tanker

ADR BELGESİ NEDİR?
Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) olan “ADR”, Birleşmiş Milletler AvrupaEkonomik Komisyonu girişimi ile 30 Eylül 1957 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren günümüze kadar bazı değişiklikler yapılan anlaşmanın son hali 1 Ocak 2003’te yayınlandı ve 1 Temmuz 2003’te uygulamaya geçti. 2007’de üye olan Malta ile anlaşmaya taraf olan 43 Avrupa ülkesi var. Bir başka deyişle, ADR, taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş standartlar zinciri gibi düşünülebilir. Bu standartlara uygunluğun akredite olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirmesi gereği yine ADR kuralının bir parçası. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli kriterlere uygun hale getirilmesi de hedefleniyor.2015 yılı itibariyle Türkiyede ADR yetkinliği TSE kurumuna verilmiş firmamız bu belgeyi almış ve üretime başlamıştır.